Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (22/07/2557)
สตส.ตรัง จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” (22/07/2557)
กตส. ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีจากสหกรณ์ เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) (21/07/2557)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมและติดตามคณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (21/07/2557)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช (21/07/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะบัญชี งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (18/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15/07/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (01/07/2557)
ประกาศ สตส.อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25/06/2557)
ประกาศ สตส.พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/06/2557)
อ่านทั้งหมด..     
ระบบบัญชี >> Download คู่มือระบบบัญชี
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ม.ค. 2555
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์