Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน ร่วมเปิดคลิกนิกบัญชี ในงาน"บวชป่า ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาชุมชน” (28/07/2557)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดเลย (28/07/2557)
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว (28/07/2557)
สตส.ลำพูน บริการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 (28/07/2557)
สตส.เชียงราย จัดโครงการทำบัญชีชี้ทางธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (28/07/2557)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 (28/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (29/07/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (23/07/2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (23/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     
ระบบบัญชี >> Download คู่มือระบบบัญชี
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ม.ค. 2555
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์