Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ชัยภูมิ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (18/09/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (18/09/2557)
กตส. จัดกิจกรรมทบทวนก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) (18/09/2557)
สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2557 และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปี 2558 (18/09/2557)
สตส. ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” (17/09/2557)
สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชี” (17/09/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ระบบบัญชี >> Download คู่มือระบบบัญชี
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ม.ค. 2555
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์