วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 
รายงานเงินงบประมาณ ปี 2563
รายงานเงินงบประมาณ ปี 2562

                                     รายงานงบการเงิน

                                   ประจำเดือนตุลาคม 2562