วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว จำกัด (20/06/2563)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ รับฟังการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี”ผ่านระบบ GIN Conference (19/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด (18/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด (15/06/2563)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด (11/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ Operation Team (OT (10/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 (10/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด (09/06/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (09/06/2563)
อ่านทั้งหมด     

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th