วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พุทธศักราช 2562 (28/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562 (28/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (28/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (28/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 11/2562 (27/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (26/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) (25/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (25/11/2562)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (23/11/2562)
อ่านทั้งหมด     

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th