Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> กลุ่มงานจริยธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกลุ่มงานจริยธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
กลุ่มงานจริยธรรม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2554
ทศพิธราชธรรม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2554
คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รับเรื่องร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
หน้า : [1]
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel