Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2563
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2563 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2563
รตส. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 มี.ค. 2563)
กตส.จัดประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (27 มี.ค. 2563)
กตส.ประสานกรมปศุสัตว์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณอาคารสำนักงาน (27 มี.ค. 2563)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 มี.ค. 2563)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (25 มี.ค. 2563)
กตส.ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านทางระบบ web conference (23 มี.ค. 2563)
อตส.มอบแนวทางการดำเนินงานในภาวะเร่งด่วนผ่าน Web conference (19 มี.ค. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 (18 มี.ค. 2563)
รตส.ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรอื่น (18 มี.ค. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 (17 มี.ค. 2563)
กตส.จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฝึกทำหน้ากากอนามัย (17 มี.ค. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... ครั้งที่ 2/2563 (17 มี.ค. 2563)
รตส. ร่วมติดตาม รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด จังหวัดพังงา (16 มี.ค. 2563)
รตส.ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ (13 มี.ค. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 (12 มี.ค. 2563)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 68 ปี (12 มี.ค. 2563)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกร (12 มี.ค. 2563)
รตส.ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (11 มี.ค. 2563)
รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในพื้นที่ จ.จันทบุรี (10 มี.ค. 2563)
กตส.จัดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 (10 มี.ค. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional